Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2024

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

24 april 2024

29 maj 2024

25 september 2024

6 november 2024

11 december 2024