Barn- och utbildningsnämnden 2023-12-13 Sammanträdesprotokoll