Barn- och utbildningsnämnden 2023-11-01 Sammanträdesprotokoll