Barn- och utbildningsnämnden 2023-09-20 Sammanträdesprotokoll