Barn och utbildningsnämnden 2023 01 11 sammanträdesprotokoll