Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2023

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

22 februari 2023

26 april 2023

31 maj 2023

20 september 2023

1 november 2023

13 december 2023