Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-14 Sammanträdesprotokoll