Barn-och utbildningsnämnden 2022-05-11 Sammanträdesprotokoll