Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2022

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

14 september 2022

12 oktober 2022

14 december 2022