Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-18 Sammanträdesprotokoll