Barn- och utbildningsnämnden sammanträdesprotokoll 2019 05 15