Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-11 Sammanträdesprotokoll