Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-18 Sammanträdesprotokoll