Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-13 Sammanträdesprotokoll