Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-09 Sammanträdesprotokoll