Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2019

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

18 september 2019

23 oktober 2019

11 december 2019