Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-12 Sammanträdesprototkoll