Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-17 Sammanträdesprotokoll