Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-19 Sammanträdesprotokoll