Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-14 Sammanträdesprotokoll