Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2018

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.