Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-31 Sammanträdesprotokoll