Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-13 Sammanträdesprotokoll