Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-08 Sammanträdesprotokoll