Barn- och utbildningsnämnden 170927 Sammanträdesprotokoll