Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27 Sammanträdesprotokoll