Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-27 Sammanträdesprotokoll