Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-15 Sammanträdesprotokoll