Statistik

Här samlar vi statistik och undersökningar om Vingåkers kommun samt om olika verksamheter inom kommunen.

Befolkningsstatistik

Statistikdatabas från SCB  som är underlag för befolkningsstatistiken.

Befolkningsstatistik Vingåkers kommun per den 31 mars 2022. Gentemot 28 februari då invånarantalet var 9 066, så var invånarantalet per den 31 mars 9 064 personer.