Statistik

Här samlar vi statistik och undersökningar om Vingåkers kommun samt om olika verksamheter inom kommunen.

Befolkningsstatistik

Diagrammet visar befolkningsstatistiken per den 28 februari 2021. Gentemot 31 januari då invånarantalet var 9 132, så är invånarantalet per den 28 februari 9 135 personer. En ökning med 3 invånare.

Statistikdatabas från SCB  som är underlag för befolkningsstatistiken.

Öppen data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

 Klicka här för mer information kring öppen data, öppna jämförelser och nyckeltal för Vingåker.