Statistik

Här samlar vi statistik och undersökningar om Vingåkers kommun samt om olika verksamheter inom kommunen.

Befolkningsstatistik

Statistikdatabas från SCB  som är underlag för befolkningsstatistiken.

Befolkningsstatistik Vingåkers kommun per den 29 februari 2024. Gentemot 31 januari då invånarantalet var 8 845 var invånarantalet per den 29 februari 8 835.