Statistik

Här samlar vi statistik och undersökningar om Vingåkers kommun samt om olika verksamheter inom kommunen.

Befolkningsstatistik

Statistikdatabas från SCB  som är underlag för befolkningsstatistiken.

Befolkningsstatistik Vingåkers kommun per den 31 juli 2022. Gentemot 30 juni då invånarantalet var 9 045, så var invånarantalet per den 31 juli oförändrat – 9 045 personer.