Statistik

Här samlar vi statistik och undersökningar om Vingåkers kommun samt om olika verksamheter inom kommunen.

Från 2012 har det varit en stadig trend i ökad befolkning i Vingåker.

Stapeldiagram över Vingåkers befolkning

Öppen data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

 Klicka här för mer information kring öppen data, öppna jämförelser och nyckeltal för Vingåker.