Statistik

Här samlar vi statistik och undersökningar om Vingåkers kommun samt om olika verksamheter inom kommunen.

Befolkningsstatistik

Statistikdatabas från SCB  som är underlag för befolkningsstatistiken.

Befolkningsstatistik Vingåkers kommun per den 31 januari 2023. Gentemot 31 december 2022 då invånarantalet var 8 981, var invånarantalet per den 31 januari 8 978 invånare.