Statistik

Här samlar vi statistik och undersökningar om Vingåkers kommun samt om olika verksamheter inom kommunen.

Från 2012 har det varit en stadig trend i ökad befolkning i Vingåker.

Diagram över befolkningen till och med november 2018

Öppen data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

 Klicka här för mer information kring öppen data, öppna jämförelser och nyckeltal för Vingåker.