Leverantörsfakturor

Fakturera Vingåkers kommun

Fakturainnehåll

Fakturering ska ske månadsvis efter utförd tjänst.

Fakturor till Vingåkers kommun ska följa gällande lagkrav på en fakturas innehåll och alltid innehålla:

  • Fakturadatum
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Plus- eller bankgiro
  • Säljarens och köparens momsregistreringsnummer
  • Uppgift om F-skatt
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter

Av fakturans innehåll ska även framgå vad som faktureras samt tidpunkt för eventuellt utförda tjänster.

På fakturan måste det alltid anges referens. Referensen består av en referenskod, VK+4 siffror (erhålls av beställare) samt beställarens för- och efternamn.

Formkrav på faktura

Från och med 1 april 2019 är det ett lagkrav att all fakturering av inköp ska ske genom elektronisk faktura (e-faktura).

Observera att pdf inte är ett godkänt format och kan ej likställas med en e-faktura.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Även mindre direktinköp som görs utan att det finns ett upphandlat avtal omfattas av denna lag.

För mer information om lagkravet, se digg.se, sfti.se och skl.se

Här kan du läsa mer om lagen.

Vingåkers kommun accepterar ej fakturaköp, fakturabelåning eller factoring. Leverantören äger rätt att använda extern leverantör för faktura– och reskontraservice.

Här kan du läsa mer om hur Vingåkers kommun tar emot fakturor 

Våra uppgifter

Fakturan skickas till:

Vingåkers kommun
Ekonomienheten
643 80 VINGÅKER

Organisationsnummer: 212000-0308
Momsregistreringsnummer: SE212000030801
Bankgiro: 624-8371

Fakturan skickas till oss som E-faktura via fakturaportalen hos Readsoft Sverige AB (Lexmark).

Fakturan går även att skicka till oss via post till fakturaadress ovan och Pdf-faktura till mailadress: levfaktura@vingaker.se.

Kontakt för frågor om leverantörsfakturor

Ekonomienheten