Leverantörsfakturor

Fakturera Vingåkers kommun

Sedan den 1 april 2019 är det ett lagkrav att all fakturering av inköp ska ske genom elektronisk faktura (e-faktura).

Observera att PDF inte är ett godkänt format och kan ej likställas med en e-faktura.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Även mindre direktinköp som görs utan att det finns ett upphandlat avtal omfattas av denna lag.

För mer information om lagkravet, se digg.se, sfti.se och skl.se

Här kan du läsa mer om lagen.


Fakturainnehåll

Fakturering ska ske månadsvis efter utförd tjänst. Betalningsvillkoret ska alltid vara 30 dagar netto. Fakturerings-, expeditionsavgifter eller liknande avgifter accepteras ej.

Fakturor till Vingåkers kommun ska följa gällande lagkrav på en fakturas innehåll och alltid innehålla:
* Fakturadatum
* Företagsnamn
* Organisationsnummer
* Plus- eller bankgiro
* Säljarens och köparens momsregistreringsnummer
* Uppgift om F-skatt
* Kontaktperson och kontaktuppgifter

Av fakturans innehåll ska även framgå vad som faktureras samt tidpunkt för eventuellt utförda tjänster.

På fakturan måste det alltid anges referens och/eller ett objektsnummer. Referensen består av en referenskod, VK+4siffror (erhålls av beställare) samt beställares för- och efternamn.

Våra uppgifter

Faktureringsadress:

Vingåkers kommun
Ekonomienheten
643 80 Vingåker

Organisationsnummer: 212000-0308
Momsregistreringsnummer: SE212000030801
Bankgiro: 624-8371

Vingåkers kommun accepterar ej fakturaköp, fakturabelåning eller factoring. Leverantören äger rätt att använda extern leverantör för faktura- och reskontraservice.

Här kan du läsa mer om hur Vingåkers kommun tar emot fakturor

Kontakt för frågor om leverantörsfakturor

Ekonomienheten