Inköp och upphandling

Kommunen lyder under Lagen om offentlig upphandling (LoU). Reglerna inom LoU ska bland annat möjliggöra att konkurrensen tillvaratas på bästa sätt samt främja att skattemedlen används kostnadseffektivt.

Kommunen samarbetar med Region Sörmland och länets kommuner i flera upphandlingsområden. På denna sida finner du bland annat information om pågående och kommande upphandlingar och kommunens inköps- och upphandlingspolicy. Längre ner på sidan kan du beställa förfrågningsunderlag för de upphandlingar Vingåkers kommun gör för närvarande.

Aktuella upphandlingar

Vingåkers kommun samverkar med Telge Inköp vad gäller kommunöverskridande ramavtal, egna ramavtal och objektsupphandlingar.

Vingåker kommuns inköpspolicy

pdfFlik 3 20 inköpspolicy

160 KB (PDF)

Beskrivning

Policyn omfattar alla nämnder och förvaltningar inom Vingåkers kommun. Riktlinjer och andra dokument för stöd i inköps- och upphandlingsarbetet utgår från denna policy.

Läs mer om inköp och upphandling

Kommunens upphandlingssamordnare