Inköp och upphandling

Kommunen lyder under Lagen om offentlig upphandling (LoU). Reglerna inom LoU ska bland annat möjliggöra att konkurrensen tillvaratas på bästa sätt samt främja att skattemedlen används kostnadseffektivt. Kommunen samarbetar med Region Sörmland och länets kommuner i flera upphandlingsområden.


 

På sidan för inköp och upphandling under näringsliv finner du bland annat information om pågående och kommande upphandlingar och kommunens inköps- och upphandlingspolicy.

 

Kommunens upphandlingssamordnare