Skada som du anser att kommunen ansvarar för 

Vad har kommunen ett ansvar för? 

Kommunen har inom ramen för sin verksamhet och i sin roll som arbetsgivare ett skadeståndsrättsligt ansvar för inträffade skador. Det kan till exempel röra sig om skador på grund av bristande snöröjning med mera.

Alla barn i förskola och fritidshem är försäkrade genom kommunen såväl i förskola och fritidshem som under fritid och lov.

Eget ansvar 

Du som har lidit en skada och har en egen försäkring till skydd för skadan (hem-, motorfordons- eller olycksfallsförsäkring t.ex.) bör använda denna i första hand. Det är mer förmånligt att nyttja sin egen försäkring vid skada i första hand eftersom du som skadelidande inte har samma stränga bevisbörda och därmed större chans till ersättning både snabbare och smidigare än vid direktkrav mot kommunen. Eventuella krav på självriskkostnader eller annat kan därefter framställas gentemot kommunen om så önskas.

Hur du gör en skadeanmälan mot kommunen 

Du som råkat ut för en skada är skyldig att visa att du först och främst har lidit en skada samt att styrka denna genom verifikationer (t.ex. kvitton, fakturor, offerter, bilder eller dylikt underlag). Du är dessutom i de flesta fall skyldig att visa att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse.

Om du har anspråk på ekonomisk ersättning från Vingåkers kommun, t.ex. självriskkostnad, bör ett skriftligt krav skickas till kommunen. Tänk på att ersättningskravet redan från början normalt bör innehålla minst följande information och underlag:

  • Skadedatum
  • Skadeplats
  • Beskrivning av händelseförloppet
  • Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet
  • Bilder på skadan
  • Kopia på besked från ditt försäkringsbolag avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk
  • Preciserat ersättningskrav (i kronor)
  • Kopia på kvitton/fakturor på nedlagda kostnader

Ersättningsanspråk mot kommunen skickas till:

Vingåkers kommun
Försäkringar/Irene Johansson
643 80 Vingåker
kommunstyrelsen@vingaker.se