Historia

Vingåkers historia

1659 Från att hjälp till de fattiga tillkommit genom att behövande fått gå på rote, inhysts i backstugor samt ordnats av församlingen byggdes detta år en ”sjukstuga”. Allt understöd avgjordes sedan av sockenstämman.

1666 Säfstaholms slott byggs av Gustaf Sparre, men det är först under ”den blinde excellensen” Gustaf Trolle-Bondes tid på 1800-talet som slottets når ryktbarhet. Med hjälp av arkitekten Carl Christoffer Gjörwell omskapas byggnaden och parken till ett lantresidents i engelsk stil.

1757 Tillsattes en särskild fattigvårdsstyrelse och en fattigstuga byggdes vid Vingåkersån nära gamla fattigstubron (nuvarande Ålands förskola).

1851 Ett litet äppelträd räddades i sista stund från att huggas ned och blev senare moderträd till det berömda Säfstaholmsäpplet. Detta är sedan år 1921 kulturminnesmärkt och en turistattraktion.

1862 Utkom kommunalförordningen som möjliggjorde att kommunalstämman inrättades i Vingåker år 1863 och sedan ägde bestånd ända fram till år 1951. Kung Karl XV inviger Västra stambanan i Vingåker. Tågen kommer därefter att stanna i Vingåker fram till år 1971.

1863 Alla ärenden som gällde församlingen avgjordes av sockenstämman och församlingens ”24 äldste” med kyrkoherden i spetsen. Detta år tillkom en särskild kommunalnämnd att förvalta socknens angelägenheter. Undantag gjordes för skolväsendet och kyrkan, som omhändertogs av förenade kyrko- och skolrådet.

1919 Inrättas kommunalfullmäktige i Västra Vingåker.

1941 V. Vingåkers sockenvapnet fastställdes och har följande heraldiska beskrivning: sköld, kluven av guld, vari en grön ek och grönt, vari en humleranka av guld.

1959 Kommunen köper området för Läppebadet av Sven Persson. Där anläggs även den populära campingen.

1961 Kommunen köper Åsens gård för 565 000 kr och får mark från Vingåkersån i söder ned mot Hjälmaren i norr. Corps de logiet blir säte för svenska Volleybollförbundet och är numera uthyrt till Dammsdalskolan.

1962 Efter Västra stambanans tillkomst år 1862 flyttades bebyggelsen från att ha skett i kyrkans omgivningar till området nära järnvägsstationen. Stationssamhället växte fram och blev sedermera municipalsamhälle år 1903. Vid årsskiftet 1962/63 upplöstes municipet och Vingåkers kommun bildades.

1963 Kommunen förvärvar Lytterstabadet och Widengrens fritidshus för bolagets personal med tillhörande mark för 100 000 kr. Köpet görs i första hand för att försäkra sig om mark för kommunens vattentäkt. Denna förser numera flertalet av kommunens tätorter liksom åtskillig bebyggelse utmed ledningsnätet med vatten.

1964 Sveriges Scoutförbund erhåller som gåva av kommunen Kjesäters slott och Kjesäters folkhögskola inleder sin verksamhet.

1968 Vingåkers kommun köper Säfstaholms slott, parkområde inklusive byggnad, för 975 000 kr. Så småningom blir det anrika Bondeslottet en verklig kulturhögborg med utställningar och andra kulturaktiviteter. Dessutom kommer slottet att nyttjas som ett administrativt säte för kommunen.

1971 Österåkers församling överflyttas från Julita kommun och Österåker införlivas därmed i Vingåkers kommun. Tågtrafiken läggs ned i Vingåker.

1995 Gränsen mot Örebro kommun flyttas och hela Läppe ned mot östra Dimbo införlivas i kommunen.

2003 Invigning av nya regionaltågstationen, vilket innebär att Vingåker åter igen får reguljär tågtrafik.