Kommunplan med budget 2020, slutgiltig november 2019