Valresultat och mandatfördelning

Vingåkers kommun kommer efter valresultatet 2022 att ledas av Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige har utsett Charlotte Prennfors (M) till kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande tituleras kommunalråd. Det är ett arvoderat heltidsuppdrag. Uppdraget är begränsat till mandatperioden 2023-2026. Till oppositionsrådposten, som är 95% av en heltid, har Anneli Bengtsson (S) (39%) och Robert Skoglund (S) (56%) valts för mandatperiod 2023-2026.

 

Valresultat och mandatfördelning

Valdeltagandet i val till kommunfullmäktige i Vingåker år 2022 var 83,87%, jämfört med 86,20% år 2018.

Valresultat 2022
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 33,28%
Sverigedemokraterna 22,85%
Moderaterna 18,34%
Centerpartiet 6,85%
Vingåkerspartiet – VTL 5,94%
Vänsterpartiet 4,48%
Kristdemokraterna 4,46%
Miljöpartiet de gröna 2,46%
Liberalerna 1,14%
Övriga anmälda partier 0,20%

Mandatfördelning
Socialdemokraterna (S) 11, Sverigedemokraterna (SD) 7, Moderaterna (M) 6, Centerpartiet (C) 2, Vänsterpartiet (V) 1, Kristdemokraterna (KD) 1, Vingåkerspartiet VTL (VTL) 2, Miljöpartiet (MP) 1.

Valmyndigheten

Valresultat med mera
val.se