Granskning verkställighet och återrapportering av beslut – dec 2015