Granskning av integration och självförsörjning – april 2016