Revisorer

Revisionen är fullmäktiges redskap för att kontrollera att styrelsen, nämnderna, kommunförbund och de bolag som kommunen äger eller är delägare i, genomför den verksamhet som fullmäktige bestämt att de ska utföra.

Är verksamheten effektiv? Utförs, redovisas och kontrolleras den på det sätt som föreskrivs av fullmäktige? Revisionen ska också vara ett medel för att främja effektivitet och kvalitet.

Förtroendevalda revisorer
Sören Ericsson (ordförande), Göran Heljedal, Peter Vogt, Örjan Langborg och Ingvar Lind.

Kontakt
E-post: soren.ericsson@vingaker.se

Revisionsrapporter 2018

Revisionsrapporter 2016

Revisionsrapporter 2015

Kontakt för äldre rapporter

Kontakt

Telefon
0151- 191 00 (växel)

E-post
kommunstyrelsen@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 30 Vingåker