Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och kommunen. Rådet skall verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering.

Antalet ledamöter från pensionärsföreningen skall vara en eller två ordinarie och en ersättare.

Kallelsen till Pensionärsrådet publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

 

Sammanträdestider 2024

6 februari
14 maj
10 september
12 november

Sammansättning

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde.