Pensionärsrådet

  • Med anledning av coronaviruset, Covid 19, har Pensionärsrådet valt att ställa in sina sammanträden tillsvidare.

 

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och kommunen. Rådet skall verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering.

Antalet ledamöter från pensionärsföreningen skall vara en eller två ordinarie och en ersättare.

Kallelsen till Pensionärsrådet publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

 

Sammanträdestider 2020 -

  • Med anledning av coronaviruset, Covid 19, har Pensionärsrådet valt att ställa in sina sammanträden tillsvidare.

4 februari
12 maj (inställt)
22 september
17 november (inställt)

Sammansättning

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde.