Funktionsrättsrådet

Funktionsrättsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan Vingåkers funktionshinderföreningar och kommunen. Rådet skall verka för att personer med funktionsnedsättning får sina synpunkter beaktade i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering. Antalet ledamöter från handikappföreningen skall vara en ordinarie och en ersättare. Socialnämnden och Kommunstyrelsen utser tre ledamöter vardera.

Kallelsen till Funktionsrättsrådet publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Sammanträdestider 2024

6 februari
14 maj
10 september
12 november

Sammansättning

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde.