Funktionsrättsrådet

  • Med anledning av coronaviruset, Covid 19, har Funktionsrättsrådet valt att ställa in sina sammanträden tillsvidare.

 

Funktionsrättsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan Vingåkers funktionshinderföreningar och kommunen. Rådet skall verka för att personer med funktionsnedsättning får sina synpunkter beaktade i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering. Antalet ledamöter från handikappföreningen skall vara en ordinarie och en ersättare. Socialnämnden och Kommunstyrelsen utser tre ledamöter vardera.

Kallelsen till Funktionsrättsrådet publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Sammanträdestider 2020

  • Med anledning av coronaviruset, Covid 19, har Pensionärsrådet valt att ställa in sina sammanträden tillsvidare.

5 februari
6 maj (inställt)
3 september (inställt)
22 september
26 november (inställt)

Sammansättning

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde.