Rådgivande organ

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet. Rättsväsendet består av myndigheter som polisen, åklagarna, domstolarna och Kriminalvården.

Klicka här för att läsa mer om Brottsförebyggande rådet.

Handikapp- och pensionärsrådet

Vingåkers kommunala handikapp-och pensionärsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan Vingåkers handikappföreningar, pensionärernas organisationer och kommunen. Rådet ska verka för att funktionshindrades och pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering.

Klicka här för att läsa mer om Handikapp- och pensionärsrådet.