Rådgivande organ

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet. Rättsväsendet består av myndigheter som polisen, åklagarna, domstolarna och Kriminalvården.

Klicka här för att läsa mer om Brottsförebyggande rådet.

Funktionsrättsrådet

Funktionsrättsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan Vingåkers funktionsrättsföreningar och kommunen. Rådet skall verka för att personer med funktionsnedsättning får sina synpunkter beaktade i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering.
Rådet skall dels bestå av representanter från kommunstyrelsen, socialnämnden och Vingåkers funktionsrättsföreningar.
Rådet bör sammanträda fyra gånger per år, varav ett i anslutning till kommunens budgetberedning.

Klicka här för att komma till protokollarkivet för funktionsrättsrådet.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och kommunen. Rådet skall verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering. Rådet skall bestå av representanter från kommunstyrelsen, socialnämnden samt pensionärsföreningarna. Rådet bör sammanträda fyra gånger per år, varav ett i anslutning till kommunens budgetberedning.

Klicka här för att komma till protokollarkivet för pensionärsrådet.

 

Tidigare råd

Handikapp- och pensionärsrådet

Handikapp- och pensionärsrådet är ett tidigare råd som numera är fördelat till pensionärsrådet och funktionsrättsrådet.

Klicka här för att komma till protokollarkivet för handikapp- och pensionärsrådet.