Kommunstyrelsen 2018-11-12 Kallelse och handlingar