Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om de förutsättningar som alla nämnder och förvaltningar måste ta hänsyn till. Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Den bereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden är följande:

  • Styra genom uppsikt över nämnder och bolag (KL 6:1)
  • Kommunal demokrati
  • Näringslivsutveckling
  • Marknadsföring och information
  • Besöksnäring
  • Ekonomi och budgetprocess
  • Personal och utformning av kommunens arbetsgivarpolitik, folkhälsa
  • Administrativ verksamhet
  • IT-verksamhet, kris, beredskap och säkerhetsarbete
  • Teknisk verksamhet, kost, översiktsplanering, mark- och bostadsfrågor, trafikfrågor, landsbygdsutveckling med fiber och bredband, energiplanering och energihushållning

Kallelsen för kommunstyrelsen publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Klicka här för att läsa nämndplanen kommunstyrelsen 2021 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2021

25 januari
22 februari – Inställt
29 mars
26 april
7 juni
30 augusti
11 oktober
8 november
6 december

Sammansättning

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Kontaktkort – Kommunstyrelsen

Namn
Emma Bergström

Titel
Nämndsekreterare

Telefon
0151-193 81

E-post
emma.bergstrom@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80 Vingåker