Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om de förutsättningar som alla nämnder och förvaltningar måste ta hänsyn till. Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Den bereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden är följande:

  • Styra genom uppsikt över nämnder och bolag (KL 6:1)
  • Kommunal demokrati
  • Näringslivsutveckling
  • Marknadsföring och information
  • Besöksnäring
  • Ekonomi och budgetprocess
  • Personal och utformning av kommunens arbetsgivarpolitik, folkhälsa
  • Administrativ verksamhet
  • IT-verksamhet, kris, beredskap och säkerhetsarbete
  • Teknisk verksamhet, kost, översiktsplanering, mark- och bostadsfrågor, trafikfrågor, landsbygdsutveckling med fiber och bredband, energiplanering och energihushållning

Nämndplan

Klicka här för att öppna nämndplanen för kommunstyrelsen 2022

Sammansättning

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2023

30 januari
6 mars
3 april
8 maj
1 juni
28 augusti
16 oktober
13 november
18 december

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde

Kontaktkort – Kommunstyrelsen

Namn
Nellie Jonasson

Titel
Nämndsekreterare

Telefon
0151-193 81

E-post
nellie.jonasson@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80 Vingåker