Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om de förutsättningar som alla nämnder och förvaltningar måste ta hänsyn till. Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Den bereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden är följande:

  • Styra genom uppsikt över nämnder och bolag (KL 6:1)
  • Kommunal demokrati
  • Näringslivsutveckling
  • Marknadsföring och information
  • Besöksnäring
  • Ekonomi och budgetprocess
  • Personal och utformning av kommunens arbetsgivarpolitik, folkhälsa
  • Administrativ verksamhet
  • IT-verksamhet, kris, beredskap och säkerhetsarbete
  • Teknisk verksamhet, kost, översiktsplanering, mark- och bostadsfrågor, trafikfrågor, landsbygdsutveckling med fiber och bredband, energiplanering och energihushållning

Nämndplan

Klicka här för att öppna nämndplanen för kommunstyrelsen 2022

Sammansättning

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2022

24 januari 
21 februari
28 mars
25 april
7 juni
29 augusti
17 oktober
14 november
12 december

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Kontaktkort – Kommunstyrelsen

Namn
Nellie Jonasson

Titel
Nämndsekreterare

Telefon
0151-193 81

E-post
nellie.jonasson@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80 Vingåker