Kommunfullmäktige

I allmänna val vart fjärde år väljer kommuninvånarna ledamöter till kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har 31 ordinarie ledamöter och 22 ersättare.

Kommunfullmäktige beslutar i alla övergripande frågor som exempelvis mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget och skatt.

Kommunfullmäktige sammanträder i Åbrogården i Vingåker. Den vanligaste tiden för sammanträdena är 14:00. Alla är välkomna på mötet för att lyssna. Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund där du som medborgare har möjlighet att ställa frågor till politikerna. Din fråga ska vara inlämnad senast två arbetsdagar närmaste sammanträde. Det går även att följa kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv.

Valresultat 2022

Valdeltagandet i val till kommunfullmäktige i Vingåker år 2022 var 83,87%, jämfört med 86,20% år 2018.

Valresultat 2022
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 33,28%
Sverigedemokraterna 22,85%
Moderaterna 18,34%
Centerpartiet 6,85%
Vingåkerspartiet – VTL 5,94%
Vänsterpartiet 4,48%
Kristdemokraterna 4,46%
Miljöpartiet de gröna 2,46%
Liberalerna 1,14%
Övriga anmälda partier 0,20%

Sammansättning/mandatfördelning

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2024

19 februari
15 april
17 juni
16 september
28 oktober
25 november

Kallelse till nästa sammanträde och protokollarkivet

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde

Kontakt