Kommunfullmäktige

I allmänna val vart fjärde år väljer kommuninvånarna ledamöter till kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har 31 ordinarie ledamöter och 20 ersättare.

Kommunfullmäktige beslutar i alla övergripande frågor som exempelvis mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget och skatt.

Kommunfullmäktige sammanträder i Åbrogården i Vingåker. Den vanligaste tiden för sammanträdena är 14:00. Alla är välkomna på mötet för att lyssna. Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund där du som medborgare har möjlighet att ställa frågor till politikerna. Din fråga ska vara inlämnad senast en vecka innan närmaste sammanträde. Det går även att följa sammanträdena via webb-tv på länken här nedan.

Valresultat 2018

 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2018

5 februari (inställt)
12 mars
23 april
21 maj
20 juni
17 september
29 oktober (klockan 14:30)
26 november (klockan 9:00)
18 december (klockan 14:00)

Sammansättning/mandatfördelning

Kontaktkort – Kommunsekreterare

Kallelse till nästa sammanträde och protokollarkivet

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde.