Kommunfullmäktige

I allmänna val vart fjärde år väljer kommuninvånarna ledamöter till kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har 31 ordinarie ledamöter och 22 ersättare.

Kommunfullmäktige beslutar i alla övergripande frågor som exempelvis mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget och skatt.

Kommunfullmäktige sammanträder i Åbrogården i Vingåker. Den vanligaste tiden för sammanträdena är 14:00. Alla är välkomna på mötet för att lyssna. Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund där du som medborgare har möjlighet att ställa frågor till politikerna. Din fråga ska vara inlämnad senast två arbetsdagar närmaste sammanträde. Det går även att följa sammanträdena via webb-tv på länken här nedan.

Valresultat 2018

 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2021

8 februari
19 april
21 juni
13 september
25 oktober
22 november

Sammansättning/mandatfördelning

Kontaktkort – Kommunfullmäktige

Namn
Anna Olsson

Titel
Nämndsekreterare

Telefon
0151-193 55

E-post
anna.olsson@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80 Vingåker

Kallelse till nästa sammanträde och protokollarkivet

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde.