Kommunfullmäktige

I allmänna val vart fjärde år väljer kommuninvånarna ledamöter till kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har 31 ordinarie ledamöter (i praktiken 29 st. då två platser för SD är vakanta) och 21 ersättare.

Kommunfullmäktige beslutar i alla övergripande frågor som exempelvis mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget och skatt.

Kommunfullmäktige sammanträder i Åbrogården i Vingåker. Den vanligaste tiden för sammanträdena är 14:00. Alla är välkomna på mötet för att lyssna. Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund där du som medborgare har möjlighet att ställa frågor till politikerna. Din fråga ska vara inlämnad senast en vecka innan närmaste sammanträde. Det går även att följa sammanträdena via webb-tv på länken här nedan.

Valresultat och mandatfördelning

Mandatfördelning vingåker

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2017

6 februari
13 mars
24 april
22 maj
26 juni
18 september
30 oktober
27 november (kl. 09.00)

Sammansättning

Kommunsekreterare

Kallelse till nästa sammanträde och protokollarkivet