Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunfullmäktige har utsett Anneli Bengtsson (S) till kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande tituleras kommunalråd. Det är ett arvoderat heltidsuppdrag. Uppdraget är begränsat till mandatperioden 2018-2022. Kommunfullmäktige har utsett Charlotte Prennfors (M) som oppositionsråd för denna mandatperiod, 2018-2022.

 

Anneli Bengtsson

Hur började din politiska bana? / Vad fick dig att engagera dig politiskt?
Jag har alltid varit en åsiktsmaskin och uttryckte ofta kritik över vad politiken beslutat. En dag tröttnade en kollega på mitt klagande och sa ”om du inte tänker göra något åt din kritik kan du vara tyst” så då gjorde jag slag i saken och engagerade mig i politiken. Detta var 2005 och den stora frågan var tillagningsköken på förskolorna.

När blev du politiker i Vingåker?
2006 fick jag mitt första förtroendeuppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Vad är det som du gjort inom politiken som gör dig stolt?
Det finns så mycket jag är stolt över i kommunen men det största är väl att jag är en pådrivande motor till att förvandla kommunen från att vara förvaltande till att vara en kaxig växande landsbyggdskommun.

Vad är din framtidsvision för Vingåkers kommun?
Att vi ska vara en attraktiv kommun som ger människor goda möjligheter till att leva, verka och bo här.

 

Charlotte Prennfors

Hur började din politiska bana? / Vad fick dig att engagera dig politiskt?
Jag har alltid varit politiskt intresserad men kände i många år att jag inte hade tid men hösten -08 tog jag beslutet att det var dags.

När blev du politiker i Vingåker?
Jag tillträdde som oppositionsråd i mars 2015

Vad är det som du gjort inom politiken som gör dig stolt?
Moderaternas skuggbudget som vi la till fullmäktige hösten 2016, Vingåkers första budgeterade skuggbudget, det är jag stolt över.

Vad är din framtidsvision för Vingåkers kommun?
Vingåker är en fantastisk kommun! Mycket är bra idag och fler söker sig hit. Det är en trend som jag tror kommer att hålla i sig, men man kan alltid göra bättre och Vingåker kan mer.

Kommunstyrelsens ordförande

Oppositionsråd