Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunfullmäktige har utsett Charlotte Prennfors (M) till kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande tituleras kommunalråd. Det är ett arvoderat heltidsuppdrag. Uppdraget är begränsat till mandatperioden 2023-2026. Till oppositionsrådposten, som är 95% av en heltid, har Anneli Bengtsson (S) (39%) och Robert Skoglund (S) (56%) valts för mandatperiod 2023-2026. 

Kommunstyrelsens ordförande

Oppositionsråd

Oppositionsråd