Kommunala bolag

AB Vingåkershem

AB Vingåkershem är ett av kommunen helägt bostadsbolag. Företaget äger och förvaltar 337 lägenheter. Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har som uppdrag att inom Vingåkers kommun förvärva fastigheter eller tomträtt för att på dem uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 0151-46 20 00
E-post: vingakershem@vingaker.se
Postadress:  Kapellgatan 3, 643 30 Vingåker
Besöksadress: Kapellgatan 3
Webbplats: www.vingakershem.se

Vingåkers Kommunfastigheter AB

Vingåkers Kommunfastigheter AB är ett dotterbolag till AB Vingåkershem. Bolaget har till uppdrag att inom Vingåkers kommun förvärva, äga, uppföra och förvalta fastigheter eller tomträtt för att på dem uppföra och förvalta byggnader för kommunal verksamhet och näringsverksamhet.

Vingåker Kraft AB

Vingåker Kraft AB är ett dotterbolag till Vingåkers Kommunfastigheter AB som förvärvades 2018. Bolaget producerar och säljer energi från tre vattenkraftstationer i Vingåkersån.

Vingåker vatten och avfall AB

Vingåker vatten och avfall AB är ett helägt kommunalt bolag. Syftet med bolaget Vingåker vatten och avfall AB är att tillhandahålla vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Syftet är även att tillsammans med Katrineholms kommun och Flens kommun med bolag säkerställa en långsiktigt effektiv och kundorienterad verksamhet som bättre möter framtidens krav och behov än vad var och en av kommunerna klarar.

Kontaktuppgifter: Se Sörmland vattens kontaktuppgifter genom att klicka här.