Nätverk och vänorter

En vänort är en ort i ett annat land som en kommun eller motsvarande lokal förvaltningsenhet samarbetar med. Samarbeten mellan enheter på högre nivå, till exempel vänlän, förekommer också.

Vänortsarbetet, se nedan, har med Måsøy, Kiikala och Pühalepa hittills till största delen bestått av ett utbyte på kommunal nivå. Med Mühltal bedrivs också ett utbyte på föreningsnivå. Det är kommunens förhoppning att ett utbyte på organisations- och föreningsnivå ska komma igång med samtliga vänorter.

Upplysningar om vänortskommunerna och vänortsutbytet lämnas av kommunkansliet, telefon 0151-191 00.

Finland

Kiikala kommun ligger mellan Åbo och Helsingfors, nordöst om Salo. Kommunen har cirka 2 500 invånare.

Norge

Måsøy kommun är den nordligaste kommunen i Norge och dess tätort heter Havøysund. Kommunen har cirka 2 800 invånare.

Tyskland

Mühltals kommun ligger söder om Darmstadt. De största tätorterna heter Nieder-Ramstadt och Traisa. Kommunen har cirka 14 000 invånare.
2010 firar Vingåkers och Mûhltals kommuner 30-års jubileum.

Estland

Pühalepa kommun ligger på Dagö och har cirka 2 000 invånare. Vingåkers kommun lämnar bland annat. bistånd i form av utbildning och rådgivning.