Internationellt arbete

Projekt (Du & EU)

I EU finns ungefär 499 miljoner invånare, fördelat på 27 länder. Oavsett om man bor i södra eller norra Europa är vi enade genom EU. Våra handlingar i Sörmland och i lilla Vingåker kan sätta avtryck på hela Europa. Ibland är kliven små, men varje kliv är ett steg framåt.

Det är lika viktigt att köpa miljövänlig bil i Tyskland, som i Polen som i Sverige. Landsbygden i Ungern påverkas lika mycket som landsbygden i Sverige när allt fler flyttar till storstäderna.

De tre måtten i tävlingen;

  • Befolkningstillväxt – genom att tala gott om Sörmland och vår hemort gör vi platsen mer attraktiv för fler att vilja flytta hit.
  • Miljöbilar – vikten av att göra ett miljömedvetet val vid köp av ny bil
  • Nystartade företag –  hur många nya företag startar i Vingåker

Dessa mått ligger som grund för en tävling mellan kommunerna om vilken kommun som lyckats bäst. Varje månad presenterades resultateni tre mätrör som finns utplacerad på Vingåkers bibliotek.

Kampanjaktivitet

Kampanjen utökas dessutom under 2010 med en foto- och filmtävling där länets barn och ungdomar får dokumentera det de gillar mest med sin egen kommun. En del av bilderna ska sedan visas i samband med det EU-möte som ska hållas i Nyköping i början av juni. Till hösten är det dags för alla sörmländska ungdomar att börja filma på samma tema.

Arbetet med Du & EU har uppmärksammats i Bryssel och EU genom tidningsartiklar. Dessutom har representanter från Sörmland fått åka till EU-parlamenten för att berätta mer om projektet. Det man varit mest intresserad av att veta mer om är just hur vi i Sörmland jobbar för att berätta mer om EU för de egna invånarna.

Sörmlands arbete med EU:s strategi för hållbar tillväxt

Vid toppmötet i Lissabon år 2000 enades man om en gemensam strategi för att möta de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar som EU står inför. För att kunna följa utvecklingen finns ett antal indikatorer uppsatta. EU:s strategi bryts ned till nationell nivå i samtliga medlemsländer. För att bidra till processen har Sörmland brutit ner dokumentet till regional nivå – Sörmlandsstrategin.

Sörmlandsstrategins sex utmaningar är att det ska vara enkelt att:

  • verka lokalt, regionalt och globalt
  • få tillgång till arbete och arbetskraft
  • höja sin kunskap och kompetens
  • förverkliga sina idéer samt starta och växa som företag
  • ha ett gott liv
  • samarbeta