Valnämnden

Uppdrag

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Den lokala Valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europaparlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Kallelsen för valnämnden publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Sammansättning

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Kontaktkort – Kommunfullmäktige