Socialnämnden

Uppdrag

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgsverksamheten. Socialnämndens uppgifter omfattar även färdtjänst enligt särskilda lagar samt uppgifter enligt alkohollagen och skuldsaneringslagen.

Nämndplan

Klicka här för att öppna och läsa nämndplanen för socialnämnden för år 2021-2023

 

Kallelsen för socialnämnden publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Sammanträdestider 2021

15 februari
9 mars
20 april
24 maj
14 september
12 oktober
1 november
13 december

Sammansättning

Kontaktkort – Socialnämnden