Socialnämnden

Uppdrag

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgsverksamheten. Socialnämndens uppgifter omfattar även färdtjänst enligt särskilda lagar samt uppgifter enligt alkohollagen och skuldsaneringslagen.

Nämndplan

Klicka här för att öppna nämndplanen för socialnämnden 2024-2026

Sammansättning

Socialnämndens sammanträdestider 2024

26 februari
26 mars
23 april INSTÄLLT
27 maj
24 juni
23 september
22 oktober
18 november
17 december

Kallelse till nästa sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde

Socialnämnden

Telefon
0151-191 00

E-post
social@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80, Vingåker