Socialnämnden


Uppdrag

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgsverksamheten. Socialnämndens uppgifter omfattar även färdtjänst enligt särskilda lagar samt uppgifter enligt alkohollagen och skuldsaneringslagen.

Nämndplan

Klicka här för att öppna nämndplanen för socialnämnden 2022-2023

Sammansättning

Sammanträdestider 2022

28 februari 2022
29 mars 2022
26 april 2022
23 maj 2022
21 juni 2022
26 september 2022
24 oktober 2022
21 november 2022
19 december 2022

Kontaktkort – Socialnämnden

Namn
Marlene Mård - Nämndsekreterare

Telefon
0151-192 01

E-post
social@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80, Vingåker