Socialnämnden

Uppdrag

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgsverksamheten. Socialnämndens uppgifter omfattar även färdtjänst enligt särskilda lagar samt uppgifter enligt alkohollagen och skuldsaneringslagen.

Nämndplan

Klicka här för att öppna nämndplanen för socialnämnden 2022-2023

Sammansättning

Socialnämndens sammanträdestider 2023

2 januari
27 februari
27 mars
18 april
29 maj
20 juni
25 september
23 oktober
20 november
19 december

Kallelse till nästa sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde

Kontaktkort – Socialnämnden

Namn
Marlene Mård - Nämndsekreterare

Telefon
0151-192 01

E-post
social@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80, Vingåker